Zawieszenie rat kapitałowych dla Klientów banku

dodano: 2020-04-01

Zawieszenie rat kapitałowych dla Klientów banku

Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy Bank Spółdzielczy w Raszkowie wprowadził specjalną procedurę na czas nadzwyczajnych okoliczności związanych z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa COVID-19.

Klienci Banku, którzy mają problem z regulowaniem rat z powodu skutków epidemii COVID-19 mogą złożyć wniosek o zawarcie aneksu dotyczący zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w zawiązku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii (z wyłączeniem kredytów kredytów preferencyjnych ARiMR).

Wnioskowana zmiana dotyczy zawieszenia spłat rat maksymalnie do 30.09.2020 r. (dla Klientów instytucjonalnych) oraz do 30.09.2020 r. (dla Klientów indywidualnych) z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu lub doliczeniem do ostatniej raty zawieszonych płatności kapitału lub ustaleniem innych terminów spłaty zawieszonych płatności w okresie spłaty kredytu.

Wnioski można składać w placówkach Banku papierowo lub w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę Banku: wniosek@bsraszkow.pl) lub telefonicznie (pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji).

Na podstawie złożonego wniosku Bank podejmie decyzję o zawieszeniu spłat i przekaże proponowane warunki do akceptacji.

Bank nie będzie pobierać żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2021 Bank Spółdzielczy w Raszkowie