Wyróżniające się banki spółdzielcze

dodano: 2018-06-04

Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Raszkowie został laureatem Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" zajmując II miejsce w kategorii od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej Statuetka z tej okazji została wręczona podczas odbywającego się w Warszawie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. To dla naszego banku ogromne wyróżnienie tym bardziej, że w tym roku zmienione zostały zasady Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. Do tej pory, zespół miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” tworząc go, wykorzystywał dane nadesłane przez te instytucje w przygotowanych przez analityków redakcji ankietach. Teraz, by nie zostać posądzonym o sprzyjanie komukolwiek, a także by nie narazić się na zarzut, że nie zweryfikowano przesłanych danych, postanowił oprzeć się na ocenach dokonanych przez systemy ochrony obu zrzeszeń. Wypracowany model umożliwił syntetyczną i zarazem kompleksową ocenę sytuacji ekonomicznej danego banku - powstaje ona po przeanalizowaniu szeregu wskaźników dotyczących czterech istotnych obszarów, to jest: adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, wyniku finansowego i płynności. Model wykorzystuje łącznie 17 wskaźników. Każdy z analizowanych banków otrzymuje ocenę za dany obszar a następnie po wyliczeniu średniej ważonej za dany obszar wyznaczana jest ocena końcowa.W ten sposób wyłoniono instytucje, które wyróżnia zarówno znakomita sytuacja ekonomiczna, jak i zrównoważony bezpieczny rozwój. W tym elitarnym gronie znalazł Bank Spółdzielczy w Raszkowie realizując misję wsparcia lokalnej społeczności.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie