Wiosenny Kredyt Gotówkowy

dodano: 2022-03-01

WIOSENNY KREDYT GOTÓWKOWY Oprocentowanie stałe od 6,50% RRSO 6,70%


ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU

Centrala w Raszkowie tel. 62/734 41 14, 62/737 95 18

Oddział w Ostrowie Wlkp. tel. 62/735 51 97, 62/735 68 81

Oddział w Przygodzicach tel. 62/733 60 23, 62/735 24 09

Promocja obowiązuje od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r.


Promocją „wiosenną” objęte są kredyty konsumpcyjne gotówkowe na dowolny cel, z terminem spłaty do 60 m-cy w kwocie do 50.000,00 zł, oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi od 6,50% w skali roku, prowizja przygotowawcza 0,00% kwoty kredytu.

*Oprocentowanie kredytu dla okresu kredytowania do 36 m-cy jest stałe i wynosi 6,50% w skali roku. Oprocentowanie kredytu dla okresu kredytowania powyżej 36 m-cy do 60 m-cy jest stałe i wynosi 8,00% w skali roku.

** Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł(bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 36miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,50%, kwota odsetek 2.000,49 zł, prowizja 0,00 zł, całkowity koszt usług dodatkowych 0,00 zł; 36 równych miesięcznych rat: 35 rat po 611,13 zł i ostatnia rata wyrównująca 610,94 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,70%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 22.000,49 zł. Przy zabezpieczeniu kredytu w formie ubezpieczenia Kredytobiorcy – 475,00 zł, RRSO wynosi 8,49%, całkowita kwota do zapłaty 22.475,49 zł

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 16.02.2022 r.

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Promocja trwa od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r.

Szczegóły promocji w placówkach Banku.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2022 Bank Spółdzielczy w Raszkowie