Ważne zmiany w bankowości internetowej !

dodano: 2019-07-26

Szanowni Państwo,

Od dnia 14 września 2019r. wchodzi w życie Unijna Dyrektywa PSD2, wprowadzająca kilka bardzo ważnych zmian, które będą dotyczyły w szczególności korzystania z bankowości internetowej.

Zmiany dotyczą wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń przy dostępie do rachunku oraz transakcji płatniczych – tzw. silne uwierzytelnienie.

Jeśli korzystają Państwo w naszym banku z bankowości internetowej eCorpoNet i wykorzystują papierowe listy haseł (tzw. Listy TAN), konieczne jest abyście Państwo udali się do najbliższej placówki naszego Banku w celu zmiany sposobu autoryzacji zleceń.

Wycofujemy możliwość dalszego korzystania z listy haseł jednorazowych, ponieważ w myśl dyrektywy PSD2 nie spełniają one warunków opisanych w art. 32i znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych.

Silne uwierzytelnienie wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia w dostępie do Twojego konta oraz transakcji płatniczych zleconych za pośrednictwem bankowości internetowej. Logowanie będzie dodatkowo musiało zostać potwierdzone hasłem SMS lub za pomocą mobilnej autoryzacji w naszej aplikacji.

O szczegółach odnośnie planowanych zmian zgodnych z dyrektywą PSD2 poinformujemy Państwa w kolejnych komunikatach na stronie www.bsraszkow.pl oraz za pośrednictwem komunikatów, które otrzymają Państwo po zalogowaniu do eCorpoNet i eBankNet.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie