Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA

dodano: 2021-01-13

Utrzymująca się pandemia koronawirusa dotyka nie tylko Polskę, ale też większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) reaktywował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów, celem ujednolicenia zasad oferowania kolejnych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego, również w Polsce.

Niniejszym załączamy plik do pobrania, z którego wynika zakres pomocy dla klientów również Banku Spółdzielczego w Raszkowie.

Załączniki


Moratorium EBA

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2021 Bank Spółdzielczy w Raszkowie