Promocja wyjątkowgo kredytu odnawialnego w ROR !

dodano: 2019-12-03

Wyjątkowy kredyt w rachunku płatniczym oprocentowanie stałe 5,00 % RRSO 7,41%

- szybko, łatwo, blisko

- na dowolny cel

- minimum formalności

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU

Centrala w Raszkowie tel. 62/734 41 14, 62/737 95 18

Oddział w Ostrowie Wlkp. tel. 62/735 51 97, 62/735 68 81

Oddział w Przygodzicach tel. 62/733 60 23, 62/735 24 09

Promocja obowiązuje do 31.05.2020r.

*Przykład reprezentatywny

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,00%; całkowity koszt kredytu wynosi 1.066,98 zł, w którego skład wchodzą:odsetki od kredytu 762,98 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1% kwoty udzielonego kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1% odnawianej kwoty kredytu, koszt usług dodatkowych 54,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 54,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,41%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.066,98 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy, w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnienia oprocentowania z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.11.2019r.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie