Kredyt gotówkowy "Na spełnienie życzeń" PROMOCJA !

dodano: 2019-12-03

Kredyt gotówkowy "Na spełnienie życzeń" oprocentowanie stałe 4,90% RRSO 7,15%

- szybko, łatwo, blisko

- na dowolny cel

- minimum formalności

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU

Centrala w Raszkowie tel. 62/734 41 14, 62/737 95 18

Oddział w Ostrowie Wlkp. tel. 62/735 51 97, 62/735 68 81

Oddział w Przygodzicach tel. 62/733 60 23, 62/735 24 09

Promocja obowiązuje do 15.04.2020r.

*Przykład reprezentatywny

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 4,90%; całkowity koszt kredytu wynosi 1.079,81 zł, w którego skład wchodzą:prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł, odsetki od kredytu 779,81 zł, koszt usług dodatkowych 0 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenie kredytobiorcy 0 zł, oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,15%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.079,81 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy, w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnienia oprocentowania z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.11.2019r.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie