Kredyt gotówkowy "Na każdą porę roku" PROMOCJA !

dodano: 2019-12-03

KREDYT GOTÓWKOWY „NA KAŻDĄ PORĘ ROKU” oprocentowanie stałe 4,00% RRSO 6,50%

- szybko, łatwo, blisko

- na dowolny cel

- minimum formalności

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU

Centrala w Raszkowie tel. 62/734 41 14, 62/737 95 18

Oddział w Ostrowie Wlkp. tel. 62/735 51 97, 62/735 68 81

Oddział w Przygodzicach tel. 62/733 60 23, 62/735 24 09

Promocja obowiązuje od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

*Przykład reprezentatywny

Promocją kredytu „Na każdą porę roku” objęte są kredyty konsumpcyjne gotówkowe, z terminem spłaty do 60 m-cy w kwocie nie większej niż 50.000,00 zł, oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 4,00% w skali roku, prowizja przygotowawcza 3,50% kwoty kredytu.

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł(prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 4,00%, całkowity koszt kredytu wynosi 1.994,80 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 700,00 zł, odsetki od kredytu 1.294,80 zł; 36 równych miesięcznych rat: 35 raty równe po 591,52 zł i ostatnia rata wyrównawcza 591,60 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,50%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 21.994,80 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 14.09.2021 r.

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Promocja trwa od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Szczegóły promocji w placówkach Banku.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2021 Bank Spółdzielczy w Raszkowie