Informacja dotycząca rachunków VAT - metoda podzielonej płatności VAT (Split Payment)

dodano: 2018-06-29

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Raszkowie działając na podstawie § 104 ust. 1 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Raszkowie” (dalej jako „Regulamin”), dokonuje zmiany postanowień Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Zmiany w Regulaminie polegają nadodaniu zapisówo rachunku VAToraz mechanizmie podzielonej płatności, a wynikają z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej w dalszej części pisma „Ustawą”), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018 r. wprowadzającej wymienione rozwiązania.

Realizując postanowienia Ustawy, Bank Spółdzielczy w Raszkowie wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych ( PLN) Bank otworzy rachunek VAT, który będzie powiązany z tym rachunkiem. Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT.

Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w złotych (PLN). Rachunek VAT będzie służył do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych w Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części:wartości podatku VAT na rachunek VAT,a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Nowa metoda płatności za fakturę będzie stosowana między firmami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach, czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć do transakcji pomiędzy firmą a osoba prywatną.

Rozliczenia według katalogu ściśle określonego Ustawą będą dokonywane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, dla którego Bank prowadzi dany rachunek VAT.

Bank otworzy rachunek VAT automatycznie, bez dodatkowych opłat. Zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z klientem, ani aneksu.Do omawianego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy.

Do każdego rachunku rozliczeniowego klienta instytucjonalnego musi zostać otwarty co najmniej jeden rachunek VAT. W związku z tym Bank każdemu klientowi otworzy jeden rachunek VAT niezależnie od tego czy posiada jeden, czy wiele rachunków rozliczeniowych. W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych rachunek VAT będzie powiązany z wszystkimi tymi rachunkami. Klient na podstawie odrębnego wniosku będzie mógł otworzyć kilka rachunków VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych.

Od 1 lipca 2018 r nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w danym banku.

Jednocześnie miło nam poinformować, że działając na mocy ustawy, Bank założył dla Państwa rachunek VAT dostępny przez bankowość elektroniczną lub dostępny w placówkach naszego banku.

Obowiązująca Taryfa opłat i prowizji dostępna jest dla Państwa na stronie internetowej banku.Treść nowego, obowiązującego od dnia 1 lipca 2018 roku Regulaminu dostępna jest od dnia 1 lipca 2018 roku w oddziałach Banku.

Korzystając z bankowości elektronicznej, proszą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa – zanim wprowadzi Pan/Pani swój Identyfikator Użytkownika i Kod Dostępu, proszę sprawdzić, czy adres strony logowania rozpoczyna się od https://, a w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka.

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek
Banku Spółdzielczego w Raszkowie zamieszczone są na stronie internetowej www.bsraszkow.pl

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00,pod numerem 62 734 41 14 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora) lub adresem e-mail: bsraszkow@bsraszkow.pl.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Raszkowie