Wakacyjny kredyt gotówkowy

Wakacyjny kredyt gotówkowy


Korzyści:

·kredyt na dowolny cel do kwoty 50.000 zł

·prowizja 0,00 %

·stałe oprocentowanie kredytu 8,49 %

·okres kredytowania maksymalnie do 60 miesięcy

·forma spłaty: raty kapitałowo- odsetkowe płatne w okresach miesięcznych

·zabezpieczenie: dowolna prawna forma zabezpieczenia zaakceptowana przez Bank


*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 50.000 zł (bez kredytowania kosztów), okres kredytowania 60 miesięcy, prowizja 0,00 %, stałe oprocentowanie 8,49 %, całkowity koszt kredytu wynosi 11.371,83 zł, w którego skład wchodzą odsetki od kredytu 11.371,83 zł (koszt usług dodatkowych 0,00 zł), spłata 60 równych rat kapitałowo- odsetkowych 59 ratpo 1.022,87 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1.022,50 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,83 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 61.371,83 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższą kalkulację sporządzono na dzień 12.06.2024 r.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Promocja obowiązuje do 30 września 2024 r.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI W PLACÓWKACH BANKU


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie