Kredyt gotówkowy promocyjny WAKACJE 2020

Kredyt gotówkowy

- szybko, łatwo, blisko

- dowolny cel

- minimum formalności

Zapraszamy do placówek naszego banku.

Oprocentowanie 3,90%

RRSO 7,79%

Promocja obowiązuję do 30 Września 2020r.

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu: 8.000,00 zł., całkowita kwota kredytu 8.000,00 zł.

(prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 3,90%; całkowity koszt kredytu wynosi 910,84 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 240,00 zł., odsetki od kredytu 489,84 zł., koszt usług dodatkowych 0 zł. w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 181,00 zł, oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0 zł; 36 równych miesięcznych rat: 35 rat równych po 235,83 zł. i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 235,79 zł.; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,79%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.910,84 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy, w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy; stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25.06.2020r.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie