Kredyt "gotówkowy na 5"

PROMOCJA "KREDYTU NA 5"

RRSO 8,34%

Oprocentowanie stałe 5%

PROMOCJA TRWA od 08.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

Promocją kredytu objęte są kredyty konsumpcyjne gotówkowe w kwocie nie większej niż 50.000,00 zł. o stałej stopie procentowej wynoszącej 5%, prowizją przygotowawczą w wysokości 4% kwoty kredytu z terminem spłaty do 60 miesięcy. RRSO 8,34%, oprocentowanie stałe 5%.

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU !!!

CENTRALA W RASZKOWIE

ul. Ostrowska 28

tel. 62 734-41-14

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wolności 34

tel. 62 735-51-97

Oddział w Przygodzicach

ul. PTR 11

tel. 62 733-60-23

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,50%, całkowita kwota kredytu 15.000 zł. ( prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 32 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5%, kwota odsetek 1.064,58 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 1.664,58 zł w którego skład wchodzą:prowizja za udzielenie kredytu 600 zł, odsetki od kredytu 1.064,58 zł, spłata w 32 równych miesięcznych ratach 31 rat po 502,02 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 501,96; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,34%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 16.664,58 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 27.03.2019r. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Raszkowie