KREDYT GOTÓWKOWY JESIENNA GOTÓWKA

KREDYT GOTÓWKOWY JESIENNA GOTÓWKA

oprocentowanie stałe 7,50%

RRSO 8,87%

Promocją objęte są kredyty gotówkowe, z terminem spłaty do 60 miesięcy, w kwocie do 50.000,00 zł, prowizja przygotowawcza 1,50% kwoty kredytu.

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł (bez kredytowania kosztów), okres kredytowania 36miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 4.015,09 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 450,00 zł, odsetki od kredytu 3.565,09 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,87%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 34.015,09 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 21.08.2023 r.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Promocja obowiązuje od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Szczegóły promocji w placówkach Banku

CENTRALA W RASZKOWIE

tel. 62/734- 41- 14, 734-33-31

Oddział w Ostrowie Wlkp.Oddział w Przygodzicach

tel. 62/735-51-97, 735-68-81tel. 62/733-60-23, 735-24-09

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2023 Bank Spółdzielczy w Raszkowie