Kredyt gotówkowy bez prowizji

WSZYSTKIE KREDYTY GOTÓWKOWE BEZ PROWIZJI

z terminem spłaty nawet do 96 miesięcy

Promocja obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł (bez kredytowania kosztów), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 9,90 %, całkowity koszt kredytu wynosi 3.152,38 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 3.152,38 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł. 36 równych miesięcznych rat: 35 rat po 643,12 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 643,18 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,36 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23.152,38 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 08.08.2022 r.

Szczegóły promocji w placówkach Banku:

Centrala w Raszkowie: 62 737 95 18

Oddział w Ostrowie Wlkp.: 62 735 51 97

Oddział w Przygodzicach: 62 735 24 09

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2022 Bank Spółdzielczy w Raszkowie