Kredyt EKO

Kredyt EKO!

·Atrakcyjne warunki kredytowania.

·Szeroki zakres celów finansowania gotówkowym kredytem EKO!, między innymi na: instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, docieplenie budynku mieszkalnego, okna, drzwi, instalację ciepłej wody użytkowej, sprzęt AGD A+++, przydomową ekologiczną oczyszczalnię ścieków, 40% kredytu można przeznaczyć na własne potrzeby konsumpcyjne.

Zapraszamy do placówek Banku

CENTRALA W RASZKOWIE

tel. 62/ 734- 41- 14, 734-33-31

Oddział w Ostrowie Wlkp. Oddział w Przygodzicach

tel. 62/ 735-51-97, 735-68-81 tel. 62/ 733-60-23, 735-24-09

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,50% (WIBOR 12M plus stała marża Banku w wysokości 3,66 punktów procentowych), kwota odsetek 2.288,30 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 3.193,30 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł, odsetki od kredytu 2.288,30 zł, koszt usług dodatkowych 605,00 zł (koszty ubezpieczenia kredytobiorcy); 48 równych miesięcznych rat: 47 rat równych po 464,34 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 464,32 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,22%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23.193,30 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 11.09.2020 r.

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Szczegóły KREDYTU EKO! w placówkach Banku

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2021 Bank Spółdzielczy w Raszkowie