Kredyt obrotowy "Na dobre zbiory"

  • Przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej min. nawozów, środków ochrony roślin, pasz, kwalifikowanego materiału siewnego, zwierząt i paliwa
  • Wysoka kwota maksymalna 2.000,00 zł na 1 ha użytków rolnych
  • Dogodne warunki spłaty - indywidualnie dopasowane terminy
  • Korzystne oprocentowanie
  • Minimum formalności zarówno przy uzyskaniu jak i wykorzystaniu kredytu
  • Proste i niekosztowne formy zabezpieczenia
  • Bardzo szybka decyzja kredytowa
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2022 Bank Spółdzielczy w Raszkowie