Terminowe lokaty oszczędnościowe

Terminowe lokaty oszczędnościowe to wysokooprocentowane rachunki służące do przechowywania środków pieniężnych na określony czas. Przeznaczone są dla Klientów, ceniących bezpieczeństwo lokowanych środków i zainteresowanych osiągnięciem zysku.

Korzyści

 1. Zysk - ulokowanie środków pieniężnych na rachunku lokaty pozwala w sposób prosty i wygodny zdeponować pieniądze, które przyniosą większy zysk.
 2. Bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych - gwarancja zwrotu zainwestowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami.
 3. Atrakcyjne okresy lokowania środków pieniężnych - możliwość wyboru spośród wielu proponowanych okresów umownych.
 4. Wyższa stopa procentowa uzależniona jest od terminu zadeklarowanego wkładu.
 5. Możliwość wykorzystania rachunku lokaty terminowej jako zabezpieczenie wierzytelności Banku.
 6. Dostępność - stosunkowo niewielka minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej, (500zł).
 7. Możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (ustanowienie pełnomocnika, dyspozycja na wypadek śmierci).
 8. Brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku.
 9. Swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie za ostatnio dopisany okres.

Podstawowe cechy

 • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzone są w formie książeczek oszczędnościowych lub w formie umów do rachunku.
 • Bank otwiera lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu.
 • Terminy lokat: 1M, 3M, 6M, 12M, 24M, 36M

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie