Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt ten umożliwia dokonywanie rozmaitych płatności ze środków bankowych - do wysokości indywidualnie ustalonego limitu.

Koszty kredytu są realnie niskie ze względu na to, że Bank nie pobiera prowizji za gotowość środków i prowadzenie rachunku bieżącego.

  • Udzielany do 36 miesięcy z możliwością odnowienia
  • Indywidualne zasady spłaty kredytu
  • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty
  • Istnieje mozliwośc ustalenia kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku w innym banku
  • Zabezpieczenie kredytu dostosowane indywidualnie do Klienta
  • Bardzo szybka decyzja kredytowa
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie