Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym PROMOCJA !

NA POPRAWĘ PŁYNNOŚCI TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

OPROCENTOWANIE STAŁE 5,50%

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU

Centrala w Raszkowie tel. 62/734 41 14, 62/737 95 18

Oddział w Ostrowie Wlkp. tel. 62/735 51 97, 62/735 68 81

Oddział w Przygodzicach tel. 62/733 60 23, 62/735 24 09

Promocja obowiązuje do 31.05.2020r.

Promocja trwa do 31.05.2020r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie