Władze Banku

Zarząd:

Anna Ćwiklak – Prezes Zarządu


Stanisława Mądrzak – Wiceprezes Zarządu ds.Handlowych
Łukasz Szkudlarek – Wiceprezes Zarządu ds.Finansowych

Rada nadzorcza:

Marian Nowak – Przewodniczący RN
Lech Ignasiak - Z-ca Przewodniczącego RN
Stanisław Wuttke - Sekretarz RN

Łucja Dwornikowska - Członek RN
Maria Wojtczak - Członek RN
Stanisław Chyba- Członek RN
Stanisław Krenc - Członek RN
Ryszard Ryfa- Członek RN
Józef Wardęga - Członek RN

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Raszkowie