Informacje Zespołu Inspektora Danych Osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Bank Spółdzielczy w Raszkowie dostępny jest pod adresem:

http://centrum-danych-osobowych.pl/plugin/rejestrodo/index/view?key=265246eadd25390e2406a0d9bd22242b,7466f411dbcb843946abe05fbbe1745fd1916c0a

Informujemy, że w Banku Spółdzielczym w Raszkowie Uchwałą nr 82/2018 na podstawie artykułu 37. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), został powołany Zespół Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi można kierować;

  • listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Raszkowie, ul. Ostrowska 28, 63-440 Raszków
  • mailowo na adres: iodo@bsraszkow.pl
  • osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku.
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 headTitle