Oprocentowanie lokat teminowych od 01.06.2018

dodano: 2018-05-09

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 czerwca 2018 r. Bank Spółdzielczy w Raszkowie wprowadza nowe stawki oprocentowania rachunków lokat terminowych:

Lokaty terminowe

Oprocentowanie obowiązujące do 31 maja 2018 r.

Oprocentowanie obowiązujące od

01 czerwca 2018 r.

1 miesięczne

1,00 %

1,00 %

3 miesięczne- oprocentowanie stałe

1,60 %

1,40 %

3 miesięczne- oprocentowanie zmienne

1,60 %

1,40 %

6 miesięczne

1,80 %

1,60 %

12 miesięczne

2,00 %

1,80 %

24 miesięczne

2,80 %

2,20 %

36 miesięczne

2,90 %

2,30 %

Jeżeli przed datą obowiązywania nowych stawek oprocentowania nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia 01 czerwca 2018 r.

Przed datą wejścia w życie zmian mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.

W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat.

W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób części umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Raszkowie